YLEISTÄ KUNTAYHTYMÄSTÄ

Kuntayhtymämme tunnetaan joustavasta palvelujen saatavuudesta ja kehittämishakuisesta työotteesta. Järjestämme ja tuotamme jäsenkuntiemme noin 7900 asukkaalle asiakaslähtöisiä ja ajantasaiseen osaamiseen pohjautuvia perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palveluita. Vanhusten laitoshoidon järjestämisvastuu siirtyi kuntayhtymällemme vuonna 1987, jolloin vanhainkoti yhdistettiin terveyskeskuskuntayhtymään. Tuotamme myös vanhusten avohoidon asumispalveluita Palvelukoti Wanhalassa.

Palveluksessamme on 111 kokoaikaista eri alojen ammattilaista. Huolehdimme henkilöstömme työhyvinvoinnista ja arvostamme keskustelevaa työilmapiiriä. Yhtenä tiedottamisen menetelmänä käytössämme on sisäisessä verkossa ilmestyvä henkilökuntalehti HEHKU. Työvuorosuunnitelmat laaditaan MD – Titania ohjelmalla.

Säkylän pääterveysasemalta ovat saatavissa kaikki terveyskeskuksemme tarjoamat palvelut. Pääterveysaseman yhteydessä ovat terveyskeskussairaala ja vanhustyön osastot.

Muita toimipisteitämme ovat Köyliön terveysasema Kepolassa ja neuvola- ja kotisairaanhoidon toimipiste Köyliön Kankaanpäässä. Köyliön terveysasemalla palvelevat viitenä päivänä viikossa terveyskeskuslääkärin vastaanotto, neuvola ja kotisairaanhoito.

Käytämme suun terveydenhuollossa Winhit  –hammashuollon tietojärjestelmää ja kaikissa muissa toimipisteissämme Pegasos -terveystietojärjestelmää. Pegasokseen on liitetty mm. digisanelujärjestelmä ja Cardio Control ekg-järjestelmä, joka toimii langattomassa verkossa. Terveyskeskussairaalassa hyödynnämme lääkärikierroilla langattoman verkon avulla ATK:ta. Röntgenin digitaalisen levykuvantamistekniikan avulla lääkärit näkevät röntgenkuvat omilta työasemiltaan. Käytössämme on myös SALPA –Satakunnan aluetietojärjestelmäpalvelu, jonka avulla toisten organisaatioiden asiakastiedot ovat asiakkaan suostumuksella luettavissamme.