Maksut

Kuntayhtymän palveluista perittävät asiakasmaksut perustuvat lakiin ja asetukseen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (AML 734/1992 ja AMA 912/1992). LÄÄKÄRINVASTAANOTTO, KÄYNTIMAKSU (AMA 7 §) Käyntimaksu 13,70 €, peritään kolmelta ensimmäiseltä käynniltä kalenterivuodessa. Maksua ei peritä alle 18-vuotiaalta. Maksut kerryttävät maksukattoa. PÄIVYSTYSMAKSU (AMA