Köyliön kunta www.koylio.fi
Säkylän kunta www.sakyla.fi
 

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietoportaali

 

www.salpanet.fi

Satakunnan sairaanhoitopiirin ky www.satshp.fi
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ky www.vsshp.fi
Satakunnan erityishuoltopiirin ky www.sataerityishuoltopiiri.fi
Satakuntaliitto www.satakunta.fi
Pyhäjärviseudun perheneuvola www.eura.fi/sosiaalitoimi/palvelut.htm#4
Kunnat.net, kuntatiedon keskus www.kunnat.net
Kansaneläkelaitos KELA www.kela.fi
Sosiaali- ja terveysministeriö www.stm.fi
Sosiaali- ja terveysalan tutkimus-
ja kehittämiskeskus
www.stakes.fi
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus TEO www.teo.fi
Työterveyslaitos TTL www.ttl.fi
Lääkelaitos www.laakelaitos.fi
Lääketietokeskus www.laaketietokeskus.fi
Terveyden edistäminen, kansanterveysjärjestöt ym
A – klinikkasäätiö www.a-klinikka.fi
Mielenterveyden keskusliitto ry www.mtkl.fi
Terveys ry www.terveysry.fi
Terveyden edistämisen keskus www.health.fi
Mannerheimin lastensuojeluliitto MLL www.mll.fi
Suomen Diabetesliitto ry www.diabetes.fi
Suomen Sydänliitto ry www.sydanliitto.fi
Allergia- ja Astmaliitto www.allergia.com
Muita terveysaiheisia linkkejä www.makupalat.fi/sairas.htm
Alan ammattijärjestöt
Suomen Psykologiliitto www.psyli.fi
Suomen Lääkäriliitto www.laakariliitto.fi
Suomen Hammaslääkäriliitto www.hammasll.fi
Tehy www.tehy.fi
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer www.superliitto.fi
Suomen sairaanhoitajaliitto ry www.sairaanhoitajaliitto.fi
Suomen Fysioterapeuttiliitto www.fysioterapia.net
Suomen Röntgenhoitajaliitto ry www.suomenrontgenhoitajaliitto.fi
Suomen Bioanalyytikkoliitto ry www.bioanalyytikkoliitto.fi
Kunta-alan ammattiliitto KTVry www.ktv.fi
Terveydenhuollon portaalit
www.poliklinikka.net
www.verkkoklinikka.fi
www.tohtori.fi
www.terve.com
www.yle.fi/terveys
www.tervepotilas.fi